Sumatra “Harimau Tiger” – French Roast
India “Kaapi Royale” – City Roast
Rwanda “Nkurbuye washing station”

on the bar:
Espresso “Roma” and
single origin Sumatra

There are no products