Sumatra “Harimau Tiger” – French Roast
India “Kaapi Royale” – City Roast
Rwanda “Nkurubuye washing station” – American Roast

on the bar:
Espresso “Roma” and
single origin Sumatra

There are no products